COMHAIRLE CHONTAE KILKENNY

www.kilkennycoco.ie


Fodhlíthe reatha

SCEIDEAL

MAPANNA

ÉIFEACHTACH BYE-DLÍ Ó

31ú Márta 2017

RÉAMH-DLÍ RÉAMHRÁ

Fodhlíthe Teorainn Luais Speisialta Tráchta Bóthair Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2012

Léarscáileanna

Cúlghaireadh na fodhlíthe seo agus tá siad ar taispeáint anseo chun críocha faisnéise amháin.