BYE-DLÍ MOLTA

COMHAIRLE CATHRACH CORK

 

Molann Comhairle Cathrach Chorcaí Fodhlíthe a dhéanamh, ag socrú Teorainneacha Luais Speisialta maidir le bóithre poiblí i gCathair Chorcaí i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar di le hAlt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2004 arna leasú le hAlt 22 den Trácht ar Bhóithre Acht 2016.


Beidh dréacht-Fhodhlíthe Tráchta Bhóthar Chathair Chorcaí (Teorainn Luais Speisialta) 2021 ar fáil lena iniúchadh ag an bpobal le linn na tréimhse Dé hAoine an 15 Deireadh Fómhair 2021 go dtí Dé Luain an 15 Samhain 2021:


• go leictreonach trí Thairseach Comhairliúcháin Ar Líne Chomhairle Cathrach Chorcaí ag https://consult.corkcity.ie/


• in oifigí na Rannóige Oibríochtaí Tráchta, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh idir 9:00 am - 4:00 in, Luan go hAoine gan laethanta saoire bainc a áireamh,

 

AG CEAPADH AMHÁIN. Glaoigh ar 021-2389869 nó seol ríomhphost chuig traffic@corkcity.ie chun coinne a shocrú.


Féadfar aighneachtaí ar na dréacht-fodhlíthe a dhéanamh ach an oiread;


• go leictreonach trí Thairseach Comhairliúcháin Ar Líne Chomhairle Cathrach Chorcaí ag https://consult.corkcity.ie/


• nó i scríbhinn chuig an     An Rannán Oibríochtaí Tráchta,

Seomra 338,

Halla na Cathrach,

Corcaigh,

T12 T997
 

Caithfear aon aighneachtaí a dhéanamh roimh 5pm Dé Luain an 15 Samhain 2021.

Fógra Nuachtáin              Fógra

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

----------------------------------- ANOIS DÚNTA ------------- --------------------- -

CATHRACH LIMERICK & COMHAIRLE CHONTAE

 

Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Fodhlíthe Teorann Luais a dhéanamh maidir leis an limistéar a chuimsíonn limistéar riaracháin Chontae Luimnigh. Is é cuspóir na bhFodhlíthe seo freastal ar bhóithre nua i Croom County Luimneach, eadhon an L-8070-1 agus L-8070-2.

Beidh cóip de na dréacht-fodhlíthe agus líníochtaí ar fáil ar líne lena n-iniúchadh ón Aoine, 10 Meán Fómhair 2021 suas go dtí Dé Luain an 11 Deireadh Fómhair 2021 agus lena n-áirítear ar www.limerick.ie  agus an suíomh Gréasáin seo.

Dréacht-fodhlí              Líníocht

Is féidir aighneachtaí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig:

An Innealtóir Sinsearach,

Bóithre, Trácht agus Glantachán,

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh,

Bóthar Dooradoyle,

Dooradoyle,

Luimneach

 

nó trí r-phost chuig speedlimitsreview@limerick.ie , tráth nach déanaí ná 4.00pm Dé Luain an 11 Deireadh Fómhair 2021.

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

---------------------------------------------- ------------------------------------

COMHAIRLE CHONTAE KILDARE

 

Athbhreithniú ar Luasteorainn Chomhairle Contae Chill Dara 2021

Fad - MÍNITHE GO 16 MEÁN FÓMHAIR 2021 (an 28 Iúil 2021)

Tá Comhairle Contae Chill Dara ag táirgeadh agus ag moladh go nglacfaí lena bhfodhlíthe Teorainn Luais Speisialta atá beartaithe trí bhíthin fodhlíthe léarscáile amháin mar a fhoráiltear dóibh sna Treoirlínte maidir le Teorainneacha Luais a Shocrú agus a Bhainistiú in Éirinn.

 

Íoslódáil Léarscáileanna;

 

Imleabhar 1: Ceantar Bardasach Clane / Maynooth 

Imleabhar 2: Ceantar Bardasach Leixlip / Celbridge

Imleabhar 3: Ceantar Bardasach Chill Dara / Droichead Nua

Imleabhar 4: Ceantar Bardasach an Náis

Imleabhar 5: Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í

Aighneachtaí:

Is féidir aighneachtaí / barúlacha maidir leis na Dréacht-fodhlíthe seo a dhéanamh ar líne ag Tairseach Comhairliúcháin ar líne Chomhairle Contae Chill Dara ag;

 

https://consult.kildarecoco.ie/en/consultation/kildare-county-speed-limit-review-2021-public-consultation

 

nó trí scríobh chuig (dar teideal 'Kildare Speed Limit Review 2021');  

 

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach,

An Roinn Iompair de Bhóithre agus Sábháilteacht Phoiblí,

Comhairle Contae Chill Dara,

Áras Chill Dara,

Páirc Devoy,

Nás,

Co Chill Dara

W91 X77F

Is é Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair 2021 an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil ag 5:00 in. Ná cuir isteach ach trí mheán amháin ie i gcóip chrua nó ar líne.  

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

---------------------------------------------- ------------------------------------

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Fodhlíthe Tráchta Bóthair (Teorainn Luais Speisialta 30 ciliméadar san uair) 2021

Fad - go dtí 16 Lúnasa 2021

Fógra Iomlán

Íoslódáil Sceideal

Íoslódáil Léarscáileanna;           Leabhrán Léarscáileanna (1 as 3)

                       Leabhrán Léarscáileanna (2 de 3)

                       Leabhrán Léarscáileanna (3 de 3)

 

Aighneachtaí:

Is féidir aighneachtaí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig:

 

Innealtóir Sinsearach,

Bóithre, Trácht agus Glantachán,

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh,

Bóthar Dooradoyle,

Dooradoyle,

Luimneach

 

nó trí r-phost chuig speedlimitsreview@limerick.ie

Is é Dé Luain 16 Lúnasa 2021 an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil ag 4:00 in.

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.

---------------------------------------------- ------------------------------------

COMHAIRLE CHONTAE GALWAY

 

Trácht ar Bhóithre (Teorainneacha Luais Speisialta) Fodhlíthe Contae na Gaillimhe Uimh. 1 - 2020 (Criosanna Moill Eastáit Tithíochta)

Fad - go dtí 8 Eanáir 2021

Fógra Iomlán:  BÉARLA   GAEILGE

Íoslódáil Sceideal :  BÉARLA     GAEILGE  

Aighneachtaí:

Féadfar aighneachtaí / barúlacha ar na Dréacht-fodhlíthe a dhéanamh i scríbhinn chuig;  

 

Stiúrthóir Seirbhísí,
An Rannán Bonneagair agus Oibríochtaí,

Comhairle Contae na Gaillimhe,

Áras anlainn,

Cnoc na Radharc,

Gaillimh.

nó trí r-phost chuig road@galwaycoco.ie  

Is é Dé hAoine 8 Eanáir 2021 an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil ag 4:00 in.

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

 

 

---------------------------------------------- ------------------------------------

COMHAIRLE CATHRACH GALWAY

 

Fodhlíthe Tráchta Bóthair (Teorainn Luais Speisialta) Uimh. 1 - 2020

Fad - Ón 31 Iúil 2020 go dtí an 1 Meán Fómhair 2020

Fógra Iomlán:  Íoslódáil

Íoslódáil Sceideal :  Íoslódáil Léarscáileanna  

Aighneachtaí:

Féadfar aighneachtaí / barúlacha ar na Dréacht-fodhlíthe a dhéanamh i scríbhinn chuig;  

 

Ruth McNally,
Stiúrthóir Seirbhísí,
Stiúrthóireacht Iompair, Pleanála, Forbartha Corpartha & Acmhainní Daonna,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe,

Halla na Cathrach,

Bóthar an Choláiste,

Gaillimh.

nó trí r-phost chuig road@galwaycity.ie nó ar líne ag www.galwaycity.ie

Is é Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair 2020 ag 4:00 in an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil.

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

---------------------------------------------- ------------------------------------

COMHAIRLE CHONTAE CORK

 

Dréacht-fodhlíthe um Thrácht ar Bhóithre (Teorainn Luais Speisialta) le haghaidh Teorainneacha Luais 30km / h in Eastáit Tithíochta

Fad - Ón 18 Bealtaine 2020 go dtí an 18 Meitheamh 2020

Fógra Iomlán:  Íoslódáil

Sceideal agus Léarscáileanna: Eastáit Tithíochta

Aighneachtaí:

Féadfar aighneachtaí / barúlacha ar na Dréacht-fodhlíthe a dhéanamh i scríbhinn chuig;  

 

Comhairle Contae Chorcaí

Bóithre (Bainistíocht & Forbairt),

Annabella,

Mala,

Co. Chorcaí

agus marcáilte go soiléir "Aighneacht ar Theorainneacha Luais in Eastáit Tithíochta"

Is é Déardaoin 18 Meitheamh 2020 an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil ag 5:00 in.

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

---------------------------------------------- ------------------------------------

COMHAIRLE CHONTAE CORK

Fodhlíthe um Thrácht ar Bhóthar Chontae Chorcaí (Teorainn Luais Speisialta) do Bhóithre Náisiúnta 2020

Fodhlíthe um Thrácht ar Bhóthar Chontae Chorcaí (Teorainn Luais Speisialta) maidir le Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla 2020

Fad - Ón 30 Márta 2020 go dtí an 30 Aibreán 2020

​​

Fógra Iomlán:  Íoslódáil

Sceidil:   Bóithre Réigiúnacha & Áitiúla   /  Bóithre Náisiúnta

Aighneachtaí:

Is féidir aighneachtaí / barúlacha ar na Dréacht-fodhlíthe a dhéanamh i scríbhinn chuig  

 

Comhairle Contae Chorcaí

Bóithre (Bainistíocht & Forbairt),

Annabella,

Mala,

Co. Chorcaí

 

nó trí r-phost chuig  speedlimitreview@corkcoco.ie

 

Is é Déardaoin 30 Aibreán 2020 ag 5:00 in an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil.

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

---------------------------------------------- ------------------------------------ COMHAIRLE CHONTAE MAYO

Tráchtas Bóthair (Teorainneacha Luais Speisialta) Fodhlíthe Contae Mhaigh Eo 2018 - LEASUITHE MOLTA

Fad - Ón 25 Márta 2020 go dtí an 1 Bealtaine 2020

​​

Fógra Iomlán:  Íoslódáil

Doiciméid:  Sceideal & Léarscáileanna

Aighneachtaí:

Féadfar aighneachtaí / barúlacha ar na leasuithe atá beartaithe a dhéanamh

 

  • tríd an bpost marcáilte “Leasuithe Beartaithe ar Fhodhlíthe Chontae Mhaigh Eo um Thrácht ar Bhóithre (Teorainneacha Luais Speisialta) Contae 2018” chuig;

 

     Oifigeach Riaracháin, Rannóg na mBóithre, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Aras an Méadú, An Meall,         Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

 

  • ag aon cheann de na hOifigí Dúiche atá liostaithe san fhógra

 

Is é Dé hAoine 1 Bealtaine 2020 an dáta is déanaí chun aighneachtaí agus barúlacha a fháil ag 4:30 in.

 

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.  

---------------------------------------------- ------------------------------------

COMHAIRLE CHONTAE FINGAL

Tráchta Bóthair (Teorainneacha Luais) (Contae Fhine Gall) Fodhlíthe beartaithe 2020

Fad - Ón 10 Feabhra 2020 go dtí an 20 Márta 2020

​​

Fógra Iomlán:  Íoslódáil

 

Doiciméid:  Léarscáileanna (comhad mór)  (tabhair faoi deara: is Fodhlíthe léarscáile amháin iad seo)

Aighneachtaí:  

Féadfaidh aon duine barúlacha, barúlacha nó agóidí a chur faoi bhráid na Dréacht-fodhlíthe ó dháta foilsithe an fhógra seo go dtí Dé hAoine 20 Márta 2020 agus breithneoidh an Chomhairle aon agóidí a gheofar.  Tá barúlacha, barúlacha nó agóidí den sórt sin le déanamh ar líne ag https://consult.fingal.ie/browse .

 

Nó is féidir agóidí a dhéanamh i scríbhinn agus iad a dhíriú chuig an Uas. Andrew Nolan, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, Roinn Oibríochtaí, Comhairle Contae Fhine Gall, Bóthar Grove, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 le teacht tráth nach déanaí ná 4.30 in Dé hAoine 20 Márta 2020.

Ní féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an suíomh Gréasáin seo.