top of page

COMHAIRLE CHONTAE ROSCOMMON

www.roscommoncoco.ie

Fodhlíthe reatha

SCEIDEAL

MAPANNA

ÉIFEACHTACH BYE-DLÍ Ó

1 Deireadh Fómhair  2007 & 1 Lúnasa 2018

RÉAMH-DLÍ RÉAMHRÁ

XXXX

Cúlghaireadh na fodhlíthe seo agus tá siad ar taispeáint anseo chun críocha faisnéise amháin.

bottom of page