top of page

2013 Speed Limit Review


Rinneadh athbhreithniú ar chóras luasteorainneacha na hÉireann i 2003/4 sular aistríodh go haonaid tomhais mhéadracha i 2005. Cuireadh deireadh leis an Teorainn Luais Ghinearálta i bhfabhar Teorainneacha Luais Réamhshocraithe d’aicmí éagsúla bóithre.  An  seachadadh an t-aistriú go réidh, áfach, tháinig saincheisteanna chun cinn maidir le luasteorainneacha, na comharthaí agus a n-imscaradh a chuir méid áirithe mearbhaill ar úsáideoirí bóithre.

I mí Feabhra 2012 bhunaigh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt Grúpa Oibre chun athbhreithniú a dhéanamh ar na Teorainneacha Luais a bhaineann le bóithre sa Stát. Cuireadh de chúram ar an nGrúpa Oibre;


  • Athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh ar an gcóras foriomlán Teorainneacha Luais atá ann cheana

  • Athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh ar chomharthaí a ghabhann le Teorainneacha Luais

  • Moltaí a dhéanamh ar shaincheisteanna feasachta agus cumarsáide ar Luasteorainneacha

  • Moltaí a dhéanamh maidir le hathruithe molta a chur i bhfeidhm.


Shainaithin an tuarascáil seo 18 ngníomh a chuirfeadh, nuair a chuirfí i bhfeidhm iad, córas teorainneacha inchreidte níos inchreidte le  eolas agus oideachas níos fearr a thabhairt d’úsáideoirí bóithre maidir le luasteorainneacha agus luasanna iomchuí.

2013.JPG
bottom of page