WICKLOW  COMHAIRLE CHONTAE

www.wicklow.ie


Fodhlíthe reatha

SCEIDEAL

MAPANNA

ÉIFEACHTACH BYE-DLÍ Ó

1 Nollaig 2017

RÉAMH-DLÍ RÉAMHRÁ

Fodhlíthe Teorann Luais do Chontae Chill Mhantáin, 2000

Cúlghaireadh na fodhlíthe seo agus tá siad ar taispeáint anseo chun críocha faisnéise amháin.